Vem som bör vaccineras vilken vaccination man bör ta inför en resa till Gambia är individuellt och det finns ingen mall som passar alla. I denna artikel har vi samlat generella rekommendationer om vaccination inför en resa till Gambia. För att få individuell rådgivning hänvisar vi alla att ta kontakt till sin närmsta vårdcentral.

Vårdcentraler har inget vinstintresse i vaccinationer och man betalar självkostnadspris samtidigt som man får en objektiv bedömning om vilka vaccinationer man verkligen behöver ta. Privata vaccinationskliniker kan också vara bra och ibland även billigare, men går man till en sådan är det viktigt att veta att dessa kliniker tjänar pengar på vacciner. Detta bör man i åtanke och det är inte ovanligt att privata kliniker gärna skrämmer upp en och försöker sälja på en “onödiga” vacciner.

Vi rekommenderar alla resenärer oavsett vart man ska att vaccinera sig mot hepatit A och hepatit B. Dessa två sjukdomar finns över hela världen och Gambia är inget undantag. Dessa vaccin är dessutom välbeprövade med inga eller väldigt små biverkningar.

Förutom Hepatit A och B vaccin brukar man även rekommendera resenärer att äta tabletter mot Malaria innan man åker. Man brukar även rekommendera vaccin mot gula febern eftersom denna sjukdom inte är helt ovanlig i Gambia. Ska man stanna längre än tre veckor och leva lokalt kan det vara en god idé att vaccinera sig mot tyfoid och tuberkulos ifall man ska stanna i sex månader.

Men vaccination inför en resa till Gambia är individuellt och beror dels på vart i landet man ska befinna sig och i vilken miljö och standard man planerar att bo i. Ute på landsbygden är det oftast andra rekommendationer jämfört med exempelvis om man bara ska befinna sig inom turistområdet Kololi.

Därför ska man alltid kontakta en läkare innan vaccination för att få råd och direktioner om vilka vaccin man behöver ta och vilka som kan vara bra att ta innan resan. Tänk på att vara ute i god tid för vaccination eftersom vissa kräver ett par veckors mellanrum mellan sprutorna.

Övriga råd

Undvik helst att klappa vilda hundar. Rabies är inte vanligt, men förekommer på vissa ställen och det är därför onödigt att utsätta sig för en extra risk genom att klappa vilda hundar.

Använd alltid myggskydd, både gula febern, malaria och denguefeber finns i Gambia och samtliga överförs via myggor. Använd ett lokalt myggmedel som är anpassat efter myggen som finns i Gambia. Myggorna som överför denguefeber sticker även under dagtid, så det gäller att vara noga med myggmedel om man vill undvika sjukdomen.

Tänk på att solen är väldigt stark i Gambia. Använd därför alltid solskydd. Glöm heller inte bort att fylla på vätskeförrådet. Det är jätteviktigt att dricka vatten, särskilt ifall man råkar ut för diarré.